ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಹಕ ಆಯೋಗಗಳ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ

ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗ ₹ 2 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೂರುಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
NCDRC

NCDRC


ಗ್ರಾಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಿದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಗ್ರಾಹಕ ವೇದಿಕೆಗಳ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಸಚಿವಾಲಯ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ರಕ್ಷಣೆ (ಜಿಲ್ಲಾ ಆಯೋಗ, ರಾಜ್ಯ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯೋಗದ) ನಿಯಮಗಳು- 2021ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 34, 47, 58 ಹಾಗೂ 101 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಸಂಬಂಧ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

1. ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗ - ₹ 50 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತ ಮೀರದ ದೂರುಗಳ ಅಂಗೀಕಾರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ.

2. ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗ - ₹ 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತದ ಆದರೆ ₹ 2 ಕೋಟಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೂರುಗಳ ವಿಚಾರಣೆ.

3. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗ - ₹ 2 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೂರುಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವ ಅಧಿಕಾರ.

Also Read
ಮೆಗಾ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್‌: 3.88 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥ

ಜಿಲ್ಲಾ ಆಯೋಗಗಳು 2021ಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ₹1 ಕೋಟಿ ಮೀರದ ದೂರುಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆದಿದ್ದವು. ರಾಜ್ಯ ಆಯೋಗಗಳು - ₹ ₹ 1 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತದ ಆದರೆ ಆದರೆ ₹ 10 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯ ಮೀರದ ದೂರುಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಬಹುದಿತ್ತು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯೋಗ ₹10 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತದ ದೂರುಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆದಿತ್ತು.

ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, 2019ರ ಕಾಯಿದೆ, ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮೂರು ಹಂತದ ಅರೆ-ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಯೋಗಗಳು, ರಾಜ್ಯ ಆಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯೋಗ. ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಕಾರರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ನಡೆಸಲು ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಸಹ ಕಾಯಿದೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

[ಗ್ರಾಹಕ ರಕ್ಷಣಾ ನಿಯಮಾವಳಿ- 2021ನ್ನು ಇಲ್ಲಿಓದಿ]

Attachment
PDF
Consumer_Protection_Rule_2021.pdf
Preview

Related Stories

No stories found.
Kannada Bar & Bench
kannada.barandbench.com