Kannada Bar & Bench

[ಅನುಸಂಧಾನ] ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ಮೊದಲಿಗ ನಾನೇ: ಎಚ್‌ ಕೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ

[ಅನುಸಂಧಾನ] ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ಮೊದಲಿಗ ನಾನೇ: ಎಚ್‌ ಕೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ

ಕಾನೂನು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವಕೀಲಿಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದು ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಸಾಧಕರೊಂದಿಗಿನ ಮಾತುಕತೆಯೇ ಈ 'ಅನುಸಂಧಾನ'.
[ಅನುಸಂಧಾನ] ನನ್ನ ಹೋರಾಟಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಒದಗಿಸಿದ್ದು ವಕೀಲಿಕೆ: ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಧ್ವನಿ ಡಿ ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ

[ಅನುಸಂಧಾನ] ನನ್ನ ಹೋರಾಟಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಒದಗಿಸಿದ್ದು ವಕೀಲಿಕೆ: ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಧ್ವನಿ ಡಿ ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ

ಕಾನೂನು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವಕೀಲಿಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದು ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಸಾಧಕರೊಂದಿಗಿನ ಮಾತುಕತೆಯೇ ಈ 'ಅನುಸಂಧಾನ'.
[ಅನುಸಂಧಾನ] ವಕೀಲಿಕೆ ಎಂಬುದು ವಿಚಿತ್ರ, ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಭವ ಕೊಡುವ ವೃತ್ತಿ: ನ್ಯಾಯವಾದಿ, ಲೇಖಕಿ ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್

[ಅನುಸಂಧಾನ] ವಕೀಲಿಕೆ ಎಂಬುದು ವಿಚಿತ್ರ, ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಭವ ಕೊಡುವ ವೃತ್ತಿ: ನ್ಯಾಯವಾದಿ, ಲೇಖಕಿ ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್

ಕಾನೂನು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವಕೀಲಿಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದು ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಸಾಧಕರೊಂದಿಗಿನ ಮಾತುಕತೆಯೇ ಈ 'ಅನುಸಂಧಾನ'.
Kannada Bar & Bench
kannada.barandbench.com